line

Filsak & Füllsack

line

Několik poznatků o jméně

A few notes about name

Původ jména


Name origin


...Také jméno Füllsack je německé příjmení a znamená přibližně "plnit pytel". Domnívám se, že pochází ze středověku z mlynářského řemesla...
[Dipl.-Ing. Raimo Füllsack]
...Also the name Füllsack is a german surname and means approximatly a fill bag. I think this name comes from middle ages and from the job "the miller"...
[Dipl.-Ing. Raimo Füllsack]
... Jméno Filsak se dostalo do Čech s francouzkou armádou císaře Napoleona, který tudy táhnul v listopadu 1805 z Vídně na Slavkov. Nižší důstojníci nosili vyšívaný váček na tabák jako součást uniformy, odtud: nit (francouzky: "FIL") a váček ("SAC"). Byla to zchudlá alsaská šlechta ...
[Jan Filsak, Praha]
... Surname Filsak was coming in Bohemia with Napoleon's france army in november 1805 during march from Vienna to the Battle of Austerlitz. An embroidered bag of tobacco was part of lower officers' uniform, hence: thread (French: "FIL") and bag ("SAC"). They were members of an impoverished Alsatian aristocracy ...
[Jan Filsak, Prague]
...Zkoušel jsem nalézt něco o tom ve slovníku jmen. Jediné, co jsem našel, bylo jméno "Fuellsack". Má své kořeny v Rakousku a znamená něco jako "loupežník"...
[Dr. Gunther Filsak]
...I tried to find something about that in a name dictionary. The only simlar name I found was "Fuellsack" which has its roots in Austria and means something like "highwayman"...
[Dr. Gunther Filsak]
...Podle německého slovníku bratří Grimmů jméno FÜLLSACK znamená hýřil, žrout, piják, ochmelka...
[Uwe Fillsack]
...FÜLLSACK, m. ein schlemmer, ein fresser, ein säufer. ein füllsack und weinschlauch... [DEUTSCHES WÖRTERBUCH VON JACOB UND WILHELM GRIMM]
[Uwe Fillsack]

Manchem Reichen gaben Mitmenschen den Namen "Wurst" - als Inbegriff des Luxus

von Hans Marcus Thomsen

In seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" erzählt Theodor Fontane eine anrührende Anekdote: Der preußische König Friedrich Wilhelm III. hatte sich mit kleinem Gefolge zu einem Picknick niedergelassen. Die Gesellschaft verspeist als exotische Delikatesse eine Ananas. Der König winkt einen neugierigen Dorfjungen herbei und bietet ihm ein Stück an. Er solle sagen, was er da schmecke. Der Junge kaut, verdreht die Augen und flüstert dann: "Wurst!" Die Gesellschaft lacht, aber der König sagt ruhig: "So trägt jeder seinen Maßstab in sich."

Wer jahraus jahrein Getreidebrei auf den Tisch bekommt und nur zu ganz besonderen Anlässen ein Stück Wurst, für den ist "Wurst" eben das höchste Prädikat, das er zu vergeben hat.

Kein Wunder, daß der Familienname Wurst über 3000 Mal vorkommt. Ob der namengebende Vorfahr nun Wurst besonders liebte, Wurst (als Metzger) herstellte oder auf Grund seines Reichtums viel davon essen konnte, läßt sich nicht mehr feststellen. Er bestätigt nur den hohen Stellenwert dieser urdeutschen Köstlichkeit, den wir auch im Sprichwort wiederfinden. Der Satz "Es geht um die Wurst" kommt daher, daß bei Wettkämpfen auf Volksfesten dem Sieger meist eine Wurst als Preis winkte, während die Redensart "Es ist mir Wurst" darauf anspielt, das es "Wurst" ist, an welchem Ende man sie anschneidet.

Der Vorliebe unserer Vorfahren für eine deftige Sprache verdanken die ihren Namen, die Fretwurst heißen (so immerhin 125). Fett in jeder Form, meist Schmalz und Sahne, war heißbegehrt. Davon zeugen die vielen Liekefett (licken = lecken), Lickefett, Lieckefett, Lickfett, aber es gibt auch Lickteig 250mal. Ein Dr. Schlickenworst in einem Fastnachtsspiel des 15. Jahrhundert bezeugt die Freude des Volkes an kraftvoller Benennung. Als Familiennamen gibt es ihn wohl nicht mehr, dafür aber mehr als 300 Schlicksupp.

Die Bra(d)tfisch (450 Mal) und die Brad(t)hering sind meist im Norden zuhause, die Brathu(h)n und Bratvogel dagegen sind gesamtdeutsch. Pfannkuchen müssen schon damals sehr beliebt gewesen sein, denn mehr als tausend Leute heißen heute so. Dazu gehören auch die Eskuche(n). Etwa 25 tragen den Familiennamen Essegern und haben damit Glück gehabt, denn das Volk zog bei der Vergabe von Spottnamen die derberen vor: Füllmich, Vollsack, Füllsack (geschönt auch als Vielsack und Vielsäcker), Ladensack und Stopsack (Sack meint den Bauch!). Aber neben all den Schlemmern sind auch die Hungerleider in den Familiennamen vertreten. Etwa 400 heißen Kief(h)aber (von kiefen = kauen, nagen). Und Haberstroh ist selbst fürs Vieh eine magere Atzung.

Artikel erschienen am Fr, 12. August 2005

[http://www.welt.de/data/2005/08/12/758669.html]

Zápis jména


Name spelling


"...Jmenovali jsme se Filzákovi, za německé okupace jsme byli nuceni si změnit jméno na Filsák..."
[Ludmila Filsáková]
"...My surname was Filzák. Under protectorate Bohemia and Moravia (world war two), we were forced to change name to Filsák..."
[Ludmila Filsáková]
"...Ciarka nad A v priezvisku bol obycajny omyl matrikarky vo Vysokom Myte, ktora to omylom napisala do rodneho listu mojho otca..."
[David Filsák]
"...Accent above A in surname was Vysoke Myto registrar mistake, written to birth certificate of my father..."
[David Filsák]

Místo výskytu


Locality


Zatím všechny objevené vazby do minulosti směřují do jižních Čech (Pacov, Pelhřimov, Jindřichův Hradec). As far as I know, all history links follows area of south Bohemia, Czech Republic (Pacov, Pelhrimov (Pilgram), Jindrichuv Hradec (Neuhaus)).
Jméno se vůbec navyskytuje v "Soupisech poddaných podle víry z roku 1651" pro jižní Čechy. Dalo by se z toho usuzovat, že tady v té době ještě nebylo.
[svazek: Bechyňsko]
This name was not found in "List of serfs according to faith of 1651" for south Bohemia. Maybe it means, that it was not present here.
[vol.: Bechyňsko]
"Anne Sackville, Lady (Gregory) Feinnes, 10th Baroness Dacre of the South From all given evidence, I have surmised that Anne Sackville was born in or near London somewhere between 1536-1539 and was raised in the immediate vicinity. Her father, Sir Richard (Fillsack) Sackville, was a Boleyn and Carey relation to the Throne, and under Elizabeth was named Privy Councillor and Chancellor of the Exchequer, where he did much good raising the Treasury."
[http://www.tir-nan-og.com/st-george/Characters/baroness_dacre.htm]
"... Domnívám se, že jméno "Fillsack" je žertovná přezdívka, která vznikla přehozením slabik ve slově "Sackville". (Vill(e)sack zní dost podobně jako Fillsack.) Možná byl Sackville dost široké postavy, a přezdívka vyjadřuje způsob, jakým jeho tělo vyplňovalo šaty. Nebo, tím že byl ministrem financí, mohlo by to mít něco společného se způsobem jakým vybíral peníze pro královnu ("filling sacks", "plnil s nimi pytle"). Nevím jestli je to historická postava, zkusím to zjistit. Připadá mi, že není důvod proč by příjmení nemohlo vzniknout z přezdívky..."

"...Všechny knihy o historii říkají, že to byla vlivná osoba za vlády Edwarda VI. a Elizabeth I., a že pocházel z rodu Boleyn (také jedna z žen Jindřicha VIII. patřila do tohoto rodu). Avšak nenašel jsem žádnou zmínku o přezdívce "Fillsack"..."

[John Filsak, Bulwell, Anglie]
"... I suspect that the name "Fillsack" is a jokey nickname, based on the transposition of the syllables in "Sackville". (Vill(e)sack would sound a lot like Fillsack.) Perhaps Sackville was a very fat man, and the joke would refer to the way he filled his clothes. Or if he was Chancellor of the Exchequer (raising money for the Crown) it might have something to do with the way he obtained lots of money ("filling sacks" with it). I have no idea how historical this character is, and will try to check it. It seems to me that there is no reason why a nickname should not become an acceptable surname..."

"...All the history books say that he was an influential official under the reigns of Edward VI and Elizabeth I, and was related to the Boleyn family (who provided one of the wives for Henry VIII). I have found no reference to the "Fillsack" nickname, though..."

[Mr John Filsak, Bulwell, UK]...Jména Filsak, Fillsak, Füllsack, Fullsak atd. se velmi často vyskytují v oblasti středního Německa ( Weimar a okolí ). V současné době máme v Německu téměř 50 rodin se jménem FILLSACK. ... Myslím, že jsou tu dva zdroje jména:

1) Jméno pochází ze středověku, kdy farmáři plnili pytle. Moji předkové byli totiž farmáři a dělníci na dráze a v továrnách. Ve Flurstedtu u Weimaru jsem našel farmu, na které bylo do kamene vytesáno "Fillsak".

2) V našem rodu byli všichni muzikanti: můj otec byl koncertní mistr v několika divadlech a operách, jeho otec hrál v armádním souboru v Eisenachu, v rodišti Joh. Seb. Bacha. Jeho otec a děd byli také muzikanti. Ve středověku chodili hudebníci od vesnice k vesnici, většinou o dnu díkuvzdání apod. Většinou hráli na housle (v němčině: Fidel), dudy (Dudelsack) a buben (Pauke). A směsí těchto německých slov mohlo vzniknout jméno Fidel-sack a později "Fillsack". Možná, nebo taky ne?!?

Konečně možné to je: obě profese ve středověku existovaly? Lidé během každodenní práce na polích plnili pytle a po večerech se věnovali hudbě?!...

[Alfred Fillsack, Kefenrod, Německo]
...You can find the names Filsak, Fillsak, Füllsack, Fullsak a.s.o very often in the dristict of middle Germany ( Weimar and surroundings ). In the moment we have in Germany nearly 50 families with the name FILLSACK. ... I think there are two fountains of the name:

1) it comes from the middle-age profession/ job to fill up/ in sacks of the farmers because my ancestors were farmers and workers on railway and factories. In Flurstedt I found a farm with the name "Fillsak" in an stone of the house...

2) Another idea is,that my name comes from another profession: Since generations we all are musicians: may father was a concert-master in some theatres/0peras, his father was a musician in the army in Eisenach, the birthtown of Joh.Seb. Bach, and his father and grandfather were musicians too. In the middle-age musicians were going from village to village, mostly to thanks-giving days etc. They played mostly violin ( in German language:Fidel),bagpipe ( = Dudelsack ) and kettledrum ( = Pauke). And in language-mixture in German language comes Fidel-sack and later "Fillsack".May be or may be not?!?

Finally it is possible: both professions belonged together in middle-age? During the dayly work they were working on the fields with filling in the sacks and in the evening and freetime they were musicians and made music?!...

[Alfred Fillsack, Kefenrod, Germany]...

Zde jsou nové zprávy z mé návštěvy Rakouska a Jižních Čech.
Pokusil jsem se navázat kontakt s paní Christinou Filsakovou a její matkou žijící ve Vídni, ale bez úspěchu. Adresa Christiny je správná, ta druhá (Andersengasse 19, Stg. 46) už ne. Také telefonní čísla už neplatí. Poslal jsem dva dopisy, jeden loni a jeden v květnu, bez odpovědi. Dal jsem jim své telefonní číslo a matka Christiny mi loni zavolala, ale byla dost nedůvěřivá a tak jsem se nic nedozvěděl. Škoda!

V Pottschachu (mezi Neunkirchenem a Gloggnitzem, Rakousko) jsem našel dva bratry Josefa Filsaka *1854.

Návštěva Třeboně byla úspěšná z části. Strávil jsem 1,5 dne v archivu, a téměř celý první den jsem prohledával nesprávnou knihu z Jindřichova Hradce. Potom jsem zkusil ty ze Stráže. To jsou ty správné, kdybys chtěl se do nich podívat (zapůjčení jedné knihy stojí 20,- Kč). Jedna kniha byla právě z Horní Lhoty (obsahovala záznamy o narození z let 1794-1850 a sňatky z let 1800-1850). Našel jsem v ní zápisy o narození více než 25 osob s příjmením Filsak. Ostatní knihy jsou obtížněji prohledatelné, protože zahnují několik obcí v oblasti. Protože mne tlačil čas, mohl jsem prohledat jen dvě další knihy (před rokem 1800) a našel jsem dvě další osoby. Je docela obtížné číst stará písma, před rokem 1800 jsou často v latině, po roce 1800 většinou v němčině a ve všech knihách můžeš nalézt občas češtinu. Musí se hledat jméno, ale někdy je problém ho rozluštit. Jistě je zde více neobjevených zajímavých informací, knihy začínají rokem 1600(!) pro narození a sňatky a asi rokem 1640 pro úmrtí. Ale také knihy po roce 1850 by byly důležité k propojení starých záznamů s žijícími osobami, které jsi už našel.
...

Here some news from my visits in austria and south bohemia.
I have tried to get contact to Christine Filsak and her mother living in vienna, but I didn't succeed. The address of Christine is correct, the other address (Andersengasse 19, Stg. 46) is not valid any more. Also the phone numbers are not valid. I have sent two letters, one last year and one in May, no answer. I gave them my phone number and the mother of Christine called me last year, but she was very distrustive and gave no infos. What a pity!

In Pottschach (between Neunkirchen and Gloggnitz, Austria) I found two brothers of Joseph Filsak *1854.

A partial success was the visit in trebon. I spent 1,5 days in the archive, and almost the whole first day I searched in the wrong Books from Jindrichuv Hradec. Then I tried other books; especially from Straz. These are the correct books, if you want to take a look at them (it costs 20 Crowns each book). One book was especially about Horni Lhota (births from 1794-1850, marriages from 1800-1850) and showed more than 25 Filsaks born in this time. The other books are more difficult to scan, because they cover several villages in the area. Because of my limited time I only could serch in two further books (before 1800) and found two more Filsaks. It is quite difficult to read the old writings, before 1800 they are often written in latin, after 1800 mostly in german and in all books you can find sometimes czech language. One has to look for the names, but sometimes it is even difficult to find a name and to decipher it. I am sure that there are more undiscovered interesting infos, the books begin with the year 1600(!) for births and marriages and ca 1640 (deaths). But also books after 1850 could be valuable to get links between the old Filsaks and the younger Filsaks you already have found.

Zatím neodhadnu zda-li navštívím Třeboň ještě jednou na delší čas příští rok (Je to velmi krásná krajina). Je tady jiná možnost - objednat si vyhledávání. Řekli mi, že to stojí 250 až 350,- Kč za hodinu a je nutné výzkum limitovat (hodinami a nebo částkou). Má to tu výhodu, že práci dělá zkušený člověk, schopný číst velmi staré knihy.

...

Zapomněl jsem se zmínit ještě o jedné informaci.
Archivy v ČR neumožňují pořizovat fotokopie, ale je možné si objednat kopie na mikrofilmu (vzpomínám si 32,- + 9,- Kč za stránku) z již vyhledaných stránek. Poznamenal jsem si čísla knih a stránek u všech osob, co jsem našel. Můžu je poskytnout, bude-li mít kdokoliv zájem.
Link týkající se archivů je zde: http://www2.genealogy.net/gene/reg/SUD/crarch-list.html.

...
[Dr. Günther Filsak, Kolín nad Rýnem, Německo, VI/2000]
Actually I am not sure if I will visit Trebon once more and search for a longer time next year (It is a very pretty landscape). There is another possibility - to order a research in the archive. They told me that one hour research costs 250-350 Crowns and that it is advised to limit the research order to a maximum (in hours or crowns). The advantage is that the work is made by experienced people who are able to read especially the very old books

...

I forgot to mention another information.
The archives in czech republic do not allow to make photo copies, but it is possible to order copies in micro film format (i remember 32 + 9 crowns each page) from pages already known. I have noticed the books and pages from all persons I have found. If anybody is interested, I can give this information.
A link regarding the archives is http://www2.genealogy.net/gene/reg/SUD/crarch-list.html.

...
[Dr. Günther Filsak, Cologne, Germany, VI/2000]...
Jmenuji se Jean-Louis Fullsack a narodil jsem se ve Wissembourgu (Francie, Alsasko) v roce 1934. V roce 1958 jsem se oženil s Beatrice Girompaire a kromě syna Philippe (41, žije v Kanadě) máme dvě dcery : Anne (39, žijící v USA, Tennessee) a Nathalie (38, žije poblíž Ženevy).

Jsem konstruktér v oboru telekomunikace a pracoval jsem pro France Telecom přes 40 let. Nyní jsem v důchodu, ale stále aktivní jako lektor na střední odborné škole v Paříži a na Univerzitě v Strasbourgu, kde také bydlím. Dále jsem Senior konzultant u společnosti International Telecommunications Union se sídlem v Ženevě a tak jsem posílán na některé zvláštní mise do Afriky (příští měsíc strávím týden v Dakaru na semináři věnovanému novým technologiím v Africe).
...
Pokusím se vám ještě doplnit informace o větvi rodu Fullsack z Alsaska, jejíž původem by měla být obec Pottschach v Rakousku kde se narodil můj dědeček Ludwig (Louis) Fullsack v roce 1879 (?). V roce 1923 (?) migroval se svou rodinou do Francie a usadil se ve Wissembourgu v Alsasku, kde byl technickým manažerem v gumárenským podniku, který zde pomáhal založit. S mojí babičkou Maria-Eva měli tři syny (Rudolf/Rodolphe můj otec, Willy/Guillaume, Joseph) a dve dcery (Pauline, Gertrude), všichni se usídlili v Alsasku.

Můj dědeček Louis měl bratra (jeho příjmení bylo Fillsack ale nevzpomínám si proč), který se také usídlil v Alsasku (jeho syn je Joseph Fillsack, dentista žijící v Benfeldu, Alsasko) a alespoň ještě jednoho bratra, Simona, který byl konstruktér ve firmě AEG Berlín a zemřel před druhou světovou válkou.
...

[Jean-Louis Fullsack, Strasbourg, Francie, VIII/2000]
...
My name is Jean-Louis Fullsack and I's born in Wissembourg (France, Alsace) in 1934. I'm married with Beatrice Girompaire since 1958 and besides Philippe (41, living in Canada) we have two daughters : Anne (39, living in USA, Tennessee) and Nathalie (38, living near Geneva).

I'm an Engineer in Telecommunications and was working for France Telecom for over 40 years. Now I'm retired in Strasbourg, but still active as a lecturer at the french telecoms highschool in Paris and the University in Strasbourg. Moreover, I'm a Senior Consultant to the International Telecommunications Union (Geneva) and as such sent on several special assignements to Africa (next month I'll spend a week in Dakar for a Seminar devoted to new technologies in Africa).
...
Furthermore I'll try to give you some complementary information of the Fullsack branch established in Alsace, whose origin could be the region of Pottschach (Austria) where my Grandfather Ludwig (Louis) Fullsack was born by 1879 (?). He migrated to France by 1923 (?) with his family and lived in Wissembourg (Alsace) where he's the Technical manager of the Rubber Manufacture he' contributed to create there. With my grandmother Maria-Eva they'd got three sons (Rudolf/Rodolphe my father, Willy/Guillaume, Joseph) and two daughters (Pauline, Gertrude), all established in Alsace.

My grandfather Louis had a brother (whose family name is Fillsack but I don't remember why) also established in Alsace (his son is Joseph Fillsack, a dentist established in Benfeld, Alsace) and at least onother brother, Simon, who was an Engineer at AEG in Berlin and died before World War II.
...

[Jean-Louis Fullsack, Strasbourg, France, VIII/2000]...
Můj dědeček, Johann, také pracoval v gumárenském průmyslu v třicátých letech. Myslím, že byl jeho výzkum technologie vazby gumy na plátno a tak i vynález tenisek. Bohužel patent získala místo mého dědečka továrna, jinak jsme mohli být "trenérští milionáři."
...

[John Filsak, Bulwell, Anglie, IX/2000]
...
My grandfather, Johann, also worked in the rubber industry in the 1930s. I think it was his research that led to a method of bonding rubber and canvas and to the development of the tennis shoe. Unfortunately the patent was held by the factory, rather than my grandfather, otherwise we might be "trainer millionaires."
...

[Mr John Filsak, Bulwell, UK, IX/2000]

Nejstarší zpovědní seznamy


The oldest confession lists


Dostaly se mi do ruky "Nejstarší zpovědní seznamy". Nejsem znalec historického písma, ale našel jsem stránky, kde se něco podobného jako jméno Füllsack vyskytuje. Stránky patří obcím, kam některé větve rodu opravdu vedou.
[IX/2000]
I had borrowed "The oldest confession lists". I am not a specialist in historical hand writing, but I found pages with something similar to surname Füllsack. The pages belongs to villages, where some family branches came from.
[IX/2000]

"Andern Pullsackh sein Weib Cristina die Mutter Anna der Sohn Martin Mer Hannsl die Dochter Mariana Mer Martta Mer Cristina Susana der Kchnecht Andern Mer Paulla"

Na 3. řádce [str. 161, Oldřiš, ob. Blažejov, okr. Jindřichův Hradec, Bechyňsko r.1630]
"Ondřej Füllsack se ženou Kristýnou, matkou Annou, syny Martinem a Janem, dcerami Marií, Martou, Kristýnou a Zuzanou, čeledínem Ondřejem a děvečkou Pavlou"
sp161101.jpg In 3rd row [pg. 161, Ulrichschlag, church Blauenschlag, Neuhaus county, South Bohemia y.1630]
"Andreas Füllsack with wife Cristine, mother Ann, sons Martin and John, dauthers Mary, Marta, Cristine and Suzan, servant Andreas and maid Paula"

"Villip Ober Fulsackh sein Weib Cattarina def Vatter Jann die Mutter Cattarina der Bruder Georgel die shwester Mariana"

Na 5. řádce [str. 162, Oldřiš, ob. Blažejov, okr. Jindřichův Hradec, Bechyňsko r.1630]
"Filip Füllsack st. se ženou Kateřinou, otcem Janem, matkou Kateřinou, bratrem Jiřím a sestrou Marií"
sp162101.jpg In 5th row [pg. 162, Ulrichschlag, church Blauenschlag, Neuhaus county, South Bohemia y.1630]
"Phillipe Füllsack sr. with wife Catherine, father John, mother Catherine, brother George a sister Mary"

Připojení k větvi OberSchlagles


Connection to OberSchlagles Tree


... Dostal jsem krátkou zprávu od pana Jean-Louise Fullsacka ze Strasburku. Potvrdil mi, že jeho dědeček Ludwig/Louis *1879? byl syn Simona Filsaka *1852 v Pottschachu. Píše, že si vzpomíná na jméno Carolina Anna Henke, které je napsáno na náhrobku rodinného hrobu ve Wissembourgu / Alsasko. Carolina Anna Henke byla ženou Simona Filsaka ...
[Dr. Günther Filsak, Kolín nad Rýnem, Německo, XI/2000]
... I received a short message from Jean-Louis Fullsack from Strasbourg. He confirms that his grandfather Ludwig/Louis *1879? was a son of Simon Filsak *1852 /Pottschach. He wrote that he could remember the name Carolina Anna Henke, which is written on a grave stone of the family grave in Wissembourg/Alsace. Carolina Anna Henke was the wife of Simon Filsak ...
[Dr. Günther Filsak, Cologne, Germany, XI/2000]

Obec Vodice u Tábora

Číslo popisné 4 - vrchnostenská hospoda

... Dne 12. července 1782 se zde zakupuje Lukáš Filsak, jehož rod zde pokračuje v hostinské živnosti téměř sto let. Jan Filsak přejímá sice hospodu r. 1828, ale již v letech 1799 až 1813 pokřtil svých 7 dětí. S ním zde žil jeho pacholek Josef Fiala. R. 1830 nastupuje Augustin Filsak, který měl 3 děti a zemřel r. 1865 ve věku 86 let. R. 1856 předal hospodu synu Ferdinandu Filsakovi, jenž zemřel r. 1861 ve věku 27 let. Vdova po něm Josefa se provdala za Jana Štekra ...

Číslo popisné 19 - původně čp. 17 - obecní pazderna

... Bydlí tady r. 1863 též Antonín Filsak a r. 1868 Jan Jiřík, zednický tovaryš ...

Číslo popisné 26 - vrchnostenská chalupa Sakulin, staré čp. 24

... Bydlelo tu přechodně též více zájemců: ... r. 1867 obuvník Jan Filsak ...

Číslo popisné 34 - původně židovská vrchnostenská chalupa č. II, též Judenhaus II.

... a konečně r. 1885 sem přichází rod Filsaků. Jan Filsak byl švec a zemřel r. 1893 ve věku 52 roků. R. 1895 je zde uváděn jeho syn Jan Filsak, po něm cca od r. 1933 synovec Josef Filsak. R. 1995 zde žije jeho dcera Marie provdaná Janurová, manžel Jaroslav Janura je syn mlynáře z Hamru (Pod Hájkem). ...

[Obec Vodice u Tábora, Jiří Žitt, Tábor 1997]