Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

VONDRÁČEK Jan

Rodičové / Parents
VONDRÁČEK Ivan ()
BLAŽOVÁ Mária ()

Sourozenci / Siblings
VONDRÁČEK Martin ()
VONDRÁČEK Jan ()

Ženatý s / Marriage To SRNSKÁ Marie () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by SRNSKÁ Marie
VONDRÁČKOVÁ Kristýna ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006