Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BLAŽOVÁ Mária


Vdaná za / Marriage To VONDRÁČEK Ivan () Poznámky / Notes Rodičové / Parents VONDRÁČEK Ladislav (21 Jun 1921 - 2 Apr 1990) FILSAKOVÁ Olga (11 Jul 1923 - 18 Apr 1995) Děti z manž. s / Children by VONDRÁČEK Ivan
VONDRÁČEK Martin () VONDRÁČEK Jan ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006