Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PARAŠKEV Petr


Ženatý s / Marriage To FILSAKOVÁ Marie () Poznámky / Notes Praha Rodičové / Parents FILSAK Jan (27 Aug 1918 - 10 Aug 2003) KOSKOVÁ Vlasta (2 Mar 1925 - ) Děti z manž. s / Children by FILSAKOVÁ Marie
PARAŠKEVOVÁ Kateřina () PARAŠKEVOVÁ Marie ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006