Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SOUKUPOVÁ Marta

Rodičové / Parents
SOUKUP Blahoslav (19 May 1921 - 3 Apr 1994)
FILSAKOVÁ Marie (23 Jan 1920 - 20 Feb 2005)

Sourozenci / Siblings
SOUKUPOVÁ Marta ()
SOUKUP Mojmír ()
SOUKUP Karel ()

Vdaná za / Marriage To GARTLAND Thomas () Poznámky / Notes Richmond (USA)
Vdaná za / Marriage To MECL Václav () Poznámky / Notes Miami (USA) Děti z manž. s / Children by MECL Václav
MECLOVÁ Michaela ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006