Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

LINKOVÁ Jaroslava

Rodičové / Parents
LINKA Václav (19 Aug 1927 - 26 Apr 2001)
LINKOVÁ Jaroslava ()

Sourozenci / Siblings
LINKA Václav ()
LINKOVÁ Jaroslava ()
LINKOVÁ Hana ()

Vdaná za / Marriage To PRYL Jiří () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by PRYL Jiří
PRYLOVÁ Michaela () PRYL Pavel ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006