Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KREJČÍ František

Poznámky / Notes
rolník, chalupník v 
Lišanech č.26


Ženatý s / Marriage To ČERNÁ Marie () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents ČERNÝ Václav () ____ Kateřina () Děti z manž. s / Children by ČERNÁ Marie
KREJČOVÁ Marie (6 Jan 1816 - )
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006