Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

LINKA Tomáš

Rodičové / Parents
LINKA Jiří ()
LAURINOVÁ Stanislava ()

Sourozenci / Siblings
LINKA Jiří ()
LINKA Tomáš ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006