Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PROCHÁZKA Oldřich


Ženatý s / Marriage To LINKOVÁ Jana () Poznámky / Notes Rodičové / Parents LINKA Jiří (22 Nov 1923 - 2004) KROUPOVÁ Marie (17 Sep 1928 - 2 Aug 2000) Děti z manž. s / Children by LINKOVÁ Jana
PROCHÁZKA Radek () PROCHÁZKA Lukáš ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006