Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

JIRÁNKOVÁ Lenka


Vdaná za / Marriage To FILSAK Jan () Poznámky / Notes Rodičové / Parents FILSAK Ing. Jan () VITNEROVÁ Hana () Děti z manž. s / Children by FILSAK Jan
FILSAKOVÁ Zuzana ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006