Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

FILSAK Rafael Ladislav

Rodičové / Parents
FILSAKOVÁ Mgr. Radka ()

Sourozenci / Siblings
FILSAK Rafael Ladislav ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006