Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

FILSAK Jan

Rodičové / Parents
FILSAK Ing. Jan ()
VITNEROVÁ Hana ()

Sourozenci / Siblings
FILSAK Ing. Jaromír ()
FILSAK Jan ()

Ženatý s / Marriage To JIRÁNKOVÁ Lenka () Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by JIRÁNKOVÁ Lenka
FILSAKOVÁ Zuzana ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006