Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

DĚDEK Florián

Poznámky / Notes
rolník, Bílá č.28


Ženatý s / Marriage To HUDCOVÁ Marie () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents HUDEC Josef () Děti z manž. s / Children by HUDCOVÁ Marie
DĚDKOVÁ Františka () DĚDKOVÁ Terezie () DĚDEK Josef () DĚDKOVÁ Marie ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006