Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

NAJMAN Josef
Narození / Birth: 10 Oct 1877 

Poznámky / Notes
Plavhonice 12


Ženatý s / Marriage To SVÁTKOVÁ Anežka Marie (14 Sep 1884 - 14 Jun 1945) oo 5 Nov 1908 Poznámky / Notes Rodičové / Parents SVÁTEK Josef (8 Oct 1850 - 3 May 1933) SVÁTKOVÁ Anna () Děti z manž. s / Children by SVÁTKOVÁ Anežka Marie 14 Sep 1884 - 14 Jun 1945
NAJMANOVÁ Miloslava (18 Jun 1912 - )
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006