Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTKOVÁ Anežka Marie
Narození / Birth: 14 Sep 1884 
Úmrtí / Death:    14 Jun 1945 

Poznámky / Notes
Bílá 7

Rodičové / Parents
SVÁTEK Josef (8 Oct 1850 - 3 May 1933)
SVÁTKOVÁ Anna ()

Sourozenci / Siblings
SVÁTKOVÁ Anežka Marie (14 Sep 1884 - 14 Jun 1945)

Vdaná za / Marriage To NAJMAN Josef (10 Oct 1877 - ) oo 5 Nov 1908 Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by NAJMAN Josef 10 Oct 1877 -
NAJMANOVÁ Miloslava (18 Jun 1912 - )
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006