Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Ferdinand
Narození / Birth: 8 Apr 1817 
Úmrtí / Death:    14 Jun 1909 


Ženatý s / Marriage To BARTOŠOVÁ Anna (29 Aug 1819 - 22 Feb 1899) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents BARTOŠ Jan () Děti z manž. s / Children by BARTOŠOVÁ Anna 29 Aug 1819 - 22 Feb 1899
SVÁTKOVÁ Anna () SVÁTEK Josef (8 Oct 1850 - 3 May 1933)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006