Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Václav

Poznámky / Notes
Bílá 1, Bílá 51


Ženatý s / Marriage To BARTOŠOVÁ Terezie ( - 13 Jul 1886) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents BARTOŠ Jan () Děti z manž. s / Children by BARTOŠOVÁ Terezie - 13 Jul 1886
SVÁTKOVÁ Anna () SVÁTEK Jan (23 Jun 1848 - 18 Jan 1924)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006