Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MIZERA Václav

Poznámky / Notes
chalupník, Bohumileč 
č.14


Ženatý s / Marriage To RESLOVÁ Anna () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents RESL Václav () Děti z manž. s / Children by RESLOVÁ Anna
MIZERA Václav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006