Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MUŽÁKOVÁ Františka

Rodičové / Parents
MUŽÁK Antonín ()
HUDCOVÁ Rosalie ()

Sourozenci / Siblings
MUŽÁKOVÁ Františka ()
MUŽÁK Václav ()

Vdaná za / Marriage To MIZERA Václav () oo Poznámky / Notes jeho 2. manželství, Bílá č.40 Rodičové / Parents MIZERA Václav () RESLOVÁ Anna () Děti z manž. s / Children by MIZERA Václav
MIZEROVÁ Františka Marie () MIZEROVÁ Anna (21 Apr 1884 - )
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006