Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BOBKOVÁ Marie
Narození / Birth: Bohdánkov č.2

Poznámky / Notes
chalupnice

Rodičové / Parents
BOBEK Václav ()

Sourozenci / Siblings
BOBKOVÁ Marie ()

Vdaná za / Marriage To MELICHAR Jan () oo Poznámky / Notes Bohdánkov č.19 Děti z manž. s / Children by MELICHAR Jan
MELICHAROVÁ Františka ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006