Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MELICHAR Jan

Poznámky / Notes
rolník, půlsedlák


Ženatý s / Marriage To BOBKOVÁ Marie () oo Poznámky / Notes Bohdánkov č.19 Rodičové / Parents BOBEK Václav () Děti z manž. s / Children by BOBKOVÁ Marie
MELICHAROVÁ Františka ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006