Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MUŽÁK Antonín

Poznámky / Notes
chalupník


Ženatý s / Marriage To HUDCOVÁ Rosalie () oo Poznámky / Notes Petrašovice č.13 Rodičové / Parents HUDEC Josef () Děti z manž. s / Children by HUDCOVÁ Rosalie
MUŽÁKOVÁ Františka () MUŽÁK Václav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006