Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PASÁČKOVÁ Barbora

Rodičové / Parents
PASÁČEK Jan ()

Sourozenci / Siblings
PASÁČKOVÁ Barbora ()

Vdaná za / Marriage To FORST Jan () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by FORST Jan
FORST Marie (18 Jan 1814 - 19 Dec 1890)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006