Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BAČOVÁ Jana


Vdaná za / Marriage To SOUKUP Jan () Poznámky / Notes Rodičové / Parents SOUKUP Mojmír () HAINOVÁ Ing. Ivana () Děti z manž. s / Children by SOUKUP Jan
SOUKUP Jan ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006