Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

NÁHLOVSKÁ Anna
Narození / Birth: 16 Oct 1822 
Úmrtí / Death:    15 Apr 1899 

Rodičové / Parents
NÁHLOVSKÝ Franc ()
DRBOHLAVOVÁ Barbora ()

Sourozenci / Siblings
NÁHLOVSKÁ Anna (16 Oct 1822 - 15 Apr 1899)

Vdaná za / Marriage To RUTA Vincenc (30 Apr 1818 - 18 Dec 1903) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents RUTA Josef () TRAKALOVÁ Kateřina () Děti z manž. s / Children by RUTA Vincenc 30 Apr 1818 - 18 Dec 1903
RUTA Čeněk (6 May 1848 - 9 Feb 1922)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006