Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

____ Irena


Vdaná za / Marriage To PATOČKA Jiří ( - 3 Dec 1970) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents PATOČKA František () JELÍNKOVÁ Josefa () Děti z manž. s / Children by PATOČKA Jiří - 3 Dec 1970
PATOČKA Jiří () PATOČKOVÁ Hana ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006