Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Josef

Rodičové / Parents
SVÁTEK Václav ()

Sourozenci / Siblings
SVÁTEK Jaroslav ()
SVÁTEK Josef ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006