Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

RICHTROVÁ Blanka

Rodičové / Parents
RICHTR Bohuslav ()
BLÁHOVÁ Milada ()

Sourozenci / Siblings
RICHTROVÁ Stanislava ()
RICHTROVÁ Blanka ()

Vdaná za / Marriage To TVRZNÍK () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by TVRZNÍK
TVRZNÍKOVÁ Jana () TVRZNÍK Pavel ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006