Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

RICHTR Bohuslav


Ženatý s / Marriage To BLÁHOVÁ Milada () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents BLÁHA () ČUBRDOVÁ Anna () Děti z manž. s / Children by BLÁHOVÁ Milada
RICHTROVÁ Stanislava () RICHTROVÁ Blanka ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006