Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVÁTEK Petr

Rodičové / Parents
SVÁTEK Jaroslav ()
KOŠKOVÁ Eva ()

Sourozenci / Siblings
SVÁTEK Radek ()
SVÁTEK Petr ()

Ženatý s / Marriage To MIZEROVÁ Lenka () Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006