Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KRAFT Milan

Rodičové / Parents
KRAFT Milan ()
BROŽOVÁ Hana ()

Sourozenci / Siblings
KRAFT Milan ()
KRAFTOVÁ Lenka ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006