Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

GLOSS Pavel


Ženatý s / Marriage To SVÁTKOVÁ Lenka () Poznámky / Notes Rodičové / Parents SVÁTEK Zdeněk () VLKOVÁ Milena () Děti z manž. s / Children by SVÁTKOVÁ Lenka
GLOSS Pavel () GLOSSOVÁ Eliška ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006