Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

VLKOVÁ Milena


Vdaná za / Marriage To SVÁTEK Zdeněk () Poznámky / Notes Rodičové / Parents SVÁTEK Zdeněk (15 Oct 1924 - 30 Jul 1956) BÍNOVÁ Božena (3 Jul 1929 - ) Děti z manž. s / Children by SVÁTEK Zdeněk
SVÁTKOVÁ Lenka () SVÁTEK Zdeněk ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006