Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MAJER Ctirad

Rodičové / Parents
MAJER František ()
KREMLOVÁ Anna ()

Sourozenci / Siblings
MAJEROVÁ Ivana ()
MAJER Ctirad ()

Ženatý s / Marriage To Děti z manž. s / Children by
MAJER František ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006