Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

____ Anna


Vdaná za / Marriage To PASECKÝ Václav (3 Aug 1892 - ) oo Poznámky / Notes Dobšice Rodičové / Parents PASECKÝ Vincenc () SAMŠIŇÁKOVÁ Kateřina () Děti z manž. s / Children by PASECKÝ Václav 3 Aug 1892 -
PASECKÝ Jiří () PASECKÝ Josef ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006