Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PASECKÁ Laděnka

Rodičové / Parents
PASECKÝ Vladimír ()
____ Marie ()

Sourozenci / Siblings
PASECKÁ Laděnka ()
PASECKÝ  ()

Vdaná za / Marriage To Děti z manž. s / Children by
____ (dcera) () ____ (dcera) ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006