Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

____ Marie

Poznámky / Notes
z Plhova


Vdaná za / Marriage To PASECKÝ Vladimír () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents PASECKÝ Josef (4 Dec 1882 - ) ____ Anna () Děti z manž. s / Children by PASECKÝ Vladimír
PASECKÁ Laděnka () PASECKÝ ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006