Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

____ Anna


Vdaná za / Marriage To PASECKÝ Josef (4 Dec 1882 - ) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents PASECKÝ Vincenc () SAMŠIŇÁKOVÁ Kateřina () Děti z manž. s / Children by PASECKÝ Josef 4 Dec 1882 -
PASECKÝ Vladimír ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006