Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PAŽOUT

Poznámky / Notes
z Malé Lhoty


Ženatý s / Marriage To SAMŠIŇÁKOVÁ Marie () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents SAMŠIŇÁK () Děti z manž. s / Children by SAMŠIŇÁKOVÁ Marie
PAŽOUT Karel () PAŽOUT Alois () PAŽOUT Josef ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006