Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SAMŠIŇÁKOVÁ Marie

Rodičové / Parents
SAMŠIŇÁK  ()

Sourozenci / Siblings
SAMŠIŇÁKOVÁ Marie ()

Vdaná za / Marriage To PAŽOUT () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by PAŽOUT
PAŽOUT Karel () PAŽOUT Alois () PAŽOUT Josef ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006