Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PASECKÝ Josef

Poznámky / Notes
správce panství někde 
na Moravě, potom 
Pěnčín u Turnova

Rodičové / Parents
PASECKÝ  ()

Sourozenci / Siblings
PASECKÁ Marie ()
PASECKÝ Josef ()
PASECKÝ Vincenc ()

Ženatý s / Marriage To Děti z manž. s / Children by
PASECKÝ () PASECKÝ ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006