Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PASECKÝ

Poznámky / Notes
sloužil u hraběte na 
panství ve Skokovech


Ženatý s / Marriage To Děti z manž. s / Children by
PASECKÁ Marie () PASECKÝ Josef () PASECKÝ Vincenc ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006