Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PATOČKA Otta

Poznámky / Notes
voják z povolání

Rodičové / Parents
PATOČKA Otta ()
____ Václava ()

Sourozenci / Siblings
PATOČKA Libor ()
PATOČKA Otta ()

Ženatý s / Marriage To Děti z manž. s / Children by
PATOČKOVÁ () PATOČKOVÁ ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006