Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

ŠNAJDROVÁ

Poznámky / Notes
ze Všeně


Vdaná za / Marriage To PATOČKA Otta () oo Poznámky / Notes Všeň Rodičové / Parents PATOČKA František () JELÍNKOVÁ Josefa () Děti z manž. s / Children by PATOČKA Otta
PATOČKOVÁ Jana () PATOČKA Otta ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006