Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOČÍ Kateřina

Rodičové / Parents
KOČÍ Jiří ()

Sourozenci / Siblings
KOČÍ Kateřina ()

Vdaná za / Marriage To SEDLÁČEK Josef () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by SEDLÁČEK Josef
SEDLÁČKOVÁ Kateřina ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006