Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

TONDROVÁ Kateřina

Rodičové / Parents
TONDR Jan ()

Sourozenci / Siblings
TONDROVÁ Kateřina ()

Vdaná za / Marriage To SVOBODA Jan () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by SVOBODA Jan
SVOBODA Florián ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006