Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SVOBODA Jan

Poznámky / Notes
chalupník z Ouče č.5


Ženatý s / Marriage To TONDROVÁ Kateřina () oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents TONDR Jan () Děti z manž. s / Children by TONDROVÁ Kateřina
SVOBODA Florián ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006