Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

MALÁ Marie
Úmrtí / Death:    23 Jun 1970 (78 let)

Poznámky / Notes
z Březovic-Lobče


Vdaná za / Marriage To PATOČKA František ( - 5 Mar 1971) oo Poznámky / Notes Velešice u Vysokého Veselí č. 20 Rodičové / Parents PATOČKA František () JELÍNKOVÁ Josefa () Děti z manž. s / Children by PATOČKA František - 5 Mar 1971
PATOČKA František () ZÁRUBOVÁ Růžena ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006