Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

____ Hana


Vdaná za / Marriage To KOTEK Jaroslav () oo Poznámky / Notes Turnov Rodičové / Parents KOTEK Jaroslav () ____ Míla () Děti z manž. s / Children by KOTEK Jaroslav
KOTKOVÁ Petra ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006