Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

KOTEK Jaroslav

Rodičové / Parents
KOTEK Jaroslav ()
____ Míla ()

Sourozenci / Siblings
KOTEK Petr ()
KOTEK Jaroslav ()

Ženatý s / Marriage To ____ Hana () oo Poznámky / Notes Turnov Děti z manž. s / Children by ____ Hana
KOTKOVÁ Petra ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006